איחוד הינה סוכנות מבית מגדל המשווקת ביטוח חיים, ביטוח תאונות אישיות, וביטוח משכנתא
ביטוח משכנתא
 
ביטוח חיים
 
ביטוח תאונות
 
ביטוח נסיעות
 
ביטוח בריאות
 
ביטוח סיעודי
 

ביטוח משכנתא 

רכישת ביטוח משכנתא היא חובה כחלק מקבלת ההלוואה לרכישת דירה. ביטוח זה נועד לאפשר לך לעמוד בהחזרי המשכנתא במקרה של אסון.
 
  שם מלא     דוא"ל
  טלפון
    טלפון נוסף
  אזור מגורים  
הפרטים שמסרתי ישמשו למשלוח חומר שיווקי מקבוצת מגדל בהתאם לתנאים המפורטים
1

 ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח חיים למשכנתא הינו כיסוי להחזר המשכנתא במקרה בו הלווה נפטר.

 ביטוח מבנה למשכנתא

ביטוח מבנה נועד להגן על ערך הנכס ומספק כיסוי לתיקון נזקים שנגרמו למבנה כתוצאה משריפה, אסונות טבע ועוד.

.
המידע האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות.
התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד.
כל הזכויות שמורות © איחוד רשת סוכנויות ביטוח בע"מ - חברה בת של מגדל חברה לביטוח בע"מ.